Deel

Maïs

Voldoende zwavel aangevoerd? Bemesting maakt meeropbrengst tot halve ton extra drogestof mogelijk

​​Maïs consumeert gedurende het groeiseizoen tussen de 12 en 25 kg zwavel (in de vorm van sulfaat) per hectare. De natuurlijke beschikbaarheid is echter vaak gering, mede omdat maïs geteeld wordt op gronden met een beperkt zwavelleverend vermogen. Ook is de aanvoer door depositie de afgelopen jaar steeds verder afgenomen tot het huidige niveau van zo’n 7-8 kg per ha. Onderzoek heeft uitgewezen dat een zwavelbemesting volgens het advies, resulteert in meeropbrengsten tot 450 kg drogestof per hectare.

Het zwaveladvies voor maïs is als volgt:

Zwaveladvies maïs
Productievermogen perceelSLV (zwavelleverend vermogen)Bemesting 
ton ds/ha kg S/hakg S/ha
< 14<510
5-1210
12-205
>200
14-18<520
5-1220
12-2015
>2010
>18<530
5-1225
12-2020
>2015 

Opmerkingen over het advies:

  • Het advies maakt geen onderscheid tussen S-bemesting in de rij of breedwerpig. Geef bij beide toedieningmethoden dezelfde gift.
  • Bij hoge productievermogens; geef indien nodig de S-gift via een minerale meststof (bijvoorbeeld een zwavelhoudende N-meststof). Met een organische bemesting komt er namelijk door mineralisatie soms te weinig S beschikbaar (zie ook: “de samenstelling van organische meststoffen”).
  • Het zwavelgehalte in meststoffen wordt meestal uitgedrukt in % SO3. Soms echter ook in S: 1% S = 2,5% SO3. Dit is van belang bij het bepalen van de gewenste zwavelgift.

Bron: Wageningen UR, Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting