Deel

Gras

Vergelijking van meststoffen op grasland

Waarom is Nutramon KAS op grasland de beste keuze?

  • Geen groeivertraging door juiste combinatie van nitraatstikstof en ammoniumstikstof.
    Een snelle opname en werking van nitraat en een vertraagd vrijkomen van stikstof uit ammonium.
  • De egale verdeling van nutriënten over de gehele grasmat geeft een gelijkmatige groei en een egale grassamenstelling.
  • Zeer lage ammoniakverliezen.
  • Zeer lage CO2 emissie
  • Hogere opbrengst en graskwaliteit dan vloeibare meststoffen met een lager verzurend effect van de bodem.

We bieden u een overzicht van proefresultaten met de bemesting met verschillende stikstofhoudende meststoffen. In de proeven is kalkammonsalpeter vaak als referentie genomen. De stikstofwerking en de CO2 emissie van meststoffen kan flink verschillen. De oorzaken zijn naast de stikstofvorm ook de wijze en het tijdstip van toediening.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting