Deel

Meststoffen

Bemestingsplan een goede basis, doe er je voordeel mee!

Een goed uitgewerkt bemestingsplan omvat een advies en geeft inzicht in:

 • Behoefte van de gewassen aan onder andere N, P, K, S en Mg afhankelijk van de bemestingstoestand
 • Uitgewerkte adviezen aan mest en mineralen rekening houdend met voorvruchten en bemesting in het verleden.
  • Voor groenbemesters telt bijvoorbeeld een aftrek voor stikstof afhankelijk van het slagen van de groenbemester en het tijdstip van onderwerken.
  • De in het najaar gegeven hoeveelheid organische mest.
  • Nawerking van stikstof. Gescheurd grasland bijvoorbeeld geeft een hoge nawerking (tot 100 kg N afhankelijk van ouderdom), deels ook nog in het 2e jaar na scheuren.
 • De kalktoestand (pH). Een goede kalktoestand is belangrijk voor de groei van vrijwel alle gewassen maar geeft ook een betere beschikbaarheid van veel voedingselementen. Een goed bemestingsplan houdt rekening met giften uit het verleden.
 • Overzicht van alle percelen, bemestingstoestand en adviezen.
  • Totaal gebruik van organische mest- en kunstmestsoorten
  • Totaal gebruik aan meststoffen (N dierlijk/ N kunstmest/en P) als basis voor de berekening van je aanvoer in relatie tot je wettelijke ruimte aan N en P.
 • Overzicht van het (meerjarig) bouwplan. Om het bouwplan op te stellen voor het komend jaar biedt een uitgewerkt overzicht over meerdere jaren uit het verleden een goede basis om verder te plannen.
 • Inzicht in de aanvoer van organische stof. Belangrijk voor een positieve organische stofbalans.
 • Inzicht in de P en K balans per perceel.

Al met al kan een akkerbouwer niet zonder bemestingsplan. Het biedt goede inzichten en overzichten van percelen en gewassen en te gebruiken meststoffen. Naast de noodzaak voor het optimaliseren van de gewasgroei is het tevens een hulpmiddel in de hele planning. Spar ook eens met een adviseur over je bemestingsplan. Zij kunnen desgewenst ook strategisch belangrijke aanvullingen geven op het gebied van aaltjesbesmettingen en planning van de gewasbeschermingsmiddeleninzet.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
 •  *
 •  *
 •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting