Deel

Bemesting

Regelmatig grondonderzoek basis voor teeltoptimalisatie

Het is nu een prima tijd om grondonderzoek uit te voeren. Met de afvoer van gewassen zijn veel mineralen onttrokken aan de bodem, vaak meer dan gedacht. Het is daarom goed eens te kijken hoe uw mineralenbalans er uit ziet over uw bouwplan: alle gewassen en opbrengsten vermenigvuldigen met de afvoer aan kali, fosfaat en magnesium. Hier tegenover zet u uw mineralenaanvoer via organische mest en kunstmest. 

U zult zien dat vooral kali gemakkelijk in de min raakt. Gewassen als aardappelen, bieten, peen en mais voeren vooral veel af. Fosfaat zal gemiddeld weinig verschil te zien geven. Met een mineralenbalans kunt u vanaf het moment van een nieuw grondonderzoek het verloop van de cijfers de jaren erna inschatten en zonodig wat extra aanvoeren wanneer de toestand te ver terug dreigt te lopen. Een bemestingsplan geeft direct inzicht in de aan- en afvoer. Een nieuw grondonderzoek is o.a. belangrijk voor het inzicht in kalktoestand. Gewassen als bieten en conserven hebben graag een ruim hoge pH (minimaal 5,7 op zand). In feite doen alle gewassen het hier goed op door een betere beschikbaarheid van mineralen, ook aardappelen.

Is een pH ruim laag, dan kunt u nog prima corrigeren met bijvoorbeeld Betacal Flow (alleen wanneer er nog voldoende fosfaatruimte op het bedrijf is; aanvoer is 8 kg P per ton) of een gewone kalkmeststof. Is de fosfaatruimte onvoldoende, dan de toediening uitstellen naar januari. Een kalkmeststof direct goed inwerken is de beste garantie voor een goede werking.

Laat u grondonderzoek uitvoeren op een perceel dat kort geleden nog was opgesplitst en bovendien een verschillende geschiedenis had, laat dan 2 monsters nemen. De verschillen tussen de voormalig gesplitste delen kunnen groot zijn en met één monster krijgt u anders alleen een gemiddelde. Met 2 monsters kunt u met de hoogte van de bemesting ook beter inspelen op de verschillen.

Grondonderzoek om te beschikken over een recente analyse is ook nodig om gebruik te kunnen maken van de fosfaat-differentiatie in uw gecombineerde opgave ter verruiming van de fosfaatruimte. Komend jaar gaan de fosfaatnormen weer veranderen en gaat de hoge norm (Pw>55) van 50 naar 40 kg P. Om de maximale hoeveelheid kalk zo effectief mogelijk op de juiste plek te krijgen, is het ook nog een optie om door gespecialiseerde bedrijven een digitale kaart te laten maken. Hiermee wordt inzicht verkregen in de verschillen in organische stof en pH binnen een perceel en kan er met GPS strooiers gedifferentieerd worden gestrooid.

Bron: Delphy​

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting