Deel

Maïs

Ook bij hogere fosfaattoestand loont rijenbemesting in maïs

Maïs blijkt vrijwel altijd te profiteren van een rijenbemesting met fosfaat, ook bij hogere fosfaattoestanden. Dat is het uitgangspunt van het fosfaatadvies van NMI Agro (Nutriënten Management Instituut).

Met de krapper wordende bemestingsnormen is het steeds belangrijker om nauwkeurig te bemesten. Voor fosfaat (P2O5) is niet alleen de direct beschikbare hoeveelheid fosfaat (Pw) van belang, maar ook de naleveringscapaciteit van de bodem en de snelheid van nalevering. Eurofins Agro (voorheen Blgg AgroXpertus) baseert het huidige fosfaat-rijenbemestingsadvies op de gemeten P-AL en P-Calciumchloride (P-CaCl2) in een grondmonster.

Ook bij hogere fosfaattoestand

Volgens het advies, dat uitgaat van een opbrengst van 16 ton ds/ha, is ook bij hoge fosfaattoestand een kleine gift in de rij nodig. Bij een mestgift van 40 m3 runderdrijfmest per ha kunt u met dit rijenbemestingsadvies binnen de gebruiksnorm blijven. Bij een lage P-toestand is een aangepaste gift voldoende.

Proefresultaten in maïs
Het positieve effect van fosfaatgift in de rij is in het verleden (2007 en 2008) aangetoond in onderzoek op meer dan 100 percelen. De fosfaattoestand van de percelen varieerde van laag tot vrij hoog. De fosfaatrijenbemesting werd gevarieerd tussen de 0 en 60 kg fosfaat/ha. De basisbemesting was gemiddeld 60 kg fosfaat/ha uit dierlijke mest. De meeropbrengst bij kunstmestfosfaat in de rij bedroeg in 2007 990 kg ds/ha en in 2008 390 kg ds/ha.

Fosfaat uit kunstmest effectiever
Opvallend resultaat was dat kunstmestfosfaat in de rij vele malen meer bijdraagt aan de drogestofopbrengst dan volvelds uitgereden drijfmest. Een hogere vruchtbaarheidstoestand van de grond geeft ook hogere ds-opbrengsten.

Voorbeeld gewasgericht advies rijenbemesting fosfaat in maïs
P-CaCl2P-ALRijadvies Basis volveldsTotale fosfaatgift Gebruiksnorm vanaf 2020 
1202360​83120
2401760​7780
4401160​7170
560860​6840

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting