Deel

Bemesting

Tijdig grondmonster nemen voor kaligift en fosfaatdifferentiatie

Zo midden in de winter is het toch al weer vooruitkijken naar komend groeiseizoen. Grondmonsters laten nemen, een bemestingsplan opstellen en een kalibemesting als het gaat vriezen zijn zaken die de komende periode spelen. Plan tijdig zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Op de klei is een bevroren toplaag een goed moment om zonder insporing aan kalibehoeftige teelten een basisgift Kali-60 te geven. Kijk vooraf of er een nieuw grondonderzoek moet worden genomen. Bij de gecombineerde opgave in het komend teeltjaar mag het analyserapport op 15 mei niet ouder zijn dan 4 jaar. De resultaten uit het rapport mogen 4 jaar gebruiken. Gaat het om fosfaatklasse arm, en de resultaten worden voor het eerst gebruikt? Dan is het rapport niet ouder dan 1 jaar.

Laat het grondmonster nemen voordat er kali wordt gegeven. Houd er wel rekening mee dat een grondmonster minimaal 6 weken na een vaste mestgift of compostaanwending wordt genomen. Krijgen we een zachte winter, dan schuift de kaligift op tot mogelijk zelfs na het aardappelpoten. Op dat moment moet u echter wel rekening houden met het opstapelen van zouten door de stikstof- en kaligiften die dan rond opkomst zijn of worden gegeven.​

Bron: Delphy, OCI Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting