Deel

Bemesting

Wintertarwe en Drijfmest: Timing voor Optimale Groei

Tarwe, en dan vooral wintertarwe, is praktisch gezien een prima gewas om drijfmest te geven. Varkensdrijfmest is daarbij gunstiger dan rundveedrijfmest omdat bij deze laatste de stikstof meer organisch gebonden is. Met welke zaken moet je rekeninghouden bij het uitrijden van de mest? We zetten een aantal zaken op een rijtje.

Mixmest heeft lagere stikstofwerkingscoëfficiënt

In de praktijk ontwikkelt de met rundveedrijfmest bemeste tarwe zich vaak minder snel vanwege het trager vrijkomen van de stikstof. Om het achterlopen in ontwikkelingssnelheid deels te compenseren, wordt door de mesthandel mixmest aangeboden; rundveedrijfmest wordt gemixt met varkensdrijfmest. Ook wordt er filtraat na mestscheiding aan de mixmest toegevoegd (mestcode 11 of 41). Het grote probleem dat zich dan voordoet is, dat de mixmest dan een N-werkingscoëfficiënt krijgt van 80%, in plaats van de reguliere 60%. Ook al zit er maar een paar procent aan mestcode 11 of 41 in. Toch moet je volgens de mestwetgeving dan de stikstofgebruiksnorm rekenen met de werkingscoëfficiënt van het type meststof (in het mengsel) met de hoogste werkingscoëfficiënt. En dit terwijl de werking van dergelijke mixmest in werkelijkheid dichter bij de 60% dan bij de 80% ligt.

Pas op voor insporing

Voor het toepassen van de drijfmest moet het perceel goed berijdbaar zijn zodat er geen sporen worden gereden met gewasschade tot gevolg. De tijd en daarmee ook de gewasontwikkeling, gaat echter wel door. De vroeg (begin oktober) gezaaide wintertarwe zit op dit moment – eind maart 2024 – al aan het einde van de uitstoeling. Rijsporen geven de minste schade als het gewas nog niet aan het strekken is. Ondanks dat de basisbemesting er pas net op licht is het verstandig niet te lang te wachten. Kies je voor een (volledig) dunne fractie (N-werkingscoëfficiënt van 80%), dan krijgt het gewas een groeistoot vanwege het relatief grote N-aanbod in de strekkingsfase. De eventuele legeringsgevoeligheid is te temperen door halmversteviging en -verkorting in te zetten. Met drijfmest, waarbij een deel van de N trager vrijkomt, zal deze groeistoot beperkter zijn.

Dit seizoen is het prijstechnisch gunstig om drijfmest in te zetten. Met de huidige kosten/baten verhouding kunt u zich qua toepassingsmoment dan ook wat meer permitteren. Dit betekent dat onder droge omstandigheden, het wat langer doorgaan met drijfmest uitrijden financieel aantrekkelijk is, ook al is het gewas al aan het strekken.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting