Deel

Overige

Stikstofgebruiksnormen voor groenbemesters

Sinds 1 januari 2019 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo’s N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw gewassen mag bemesten.

De stikstofgebruiksnormen voor groenbemesters 1 op alle grondsoorten in kg N/ha (update januari 2019)                 
GewasGebruiksn.  2018                        Gebruiksn. 2019-  2021
kleizand 2 / lössveenklei​zand 2 / löss​veen
Niet-vlinderbloemige groenbemesters (bladrammenas, gele mosterd, gras/granen)605060​60​50​60
Vlinderbloemige groenbemesters (wikke)302530​30​25​30
Tagetes908090​9080​90​
1 De gebruiksnormen zijn alleen van toepassing als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden. Voor groenbemesters op zand, löss en veen geldt: inzaaien voor 1 september en na 1 december ploegen. Op klei geldt: inzaaien voor 1 september en ploegen nadat de groenbemester aantoonbaar minimaal 8 weken wordt geteeld. Een uitzondering wordt gemaakt voor groene braak en als de groenbemester minimaal tien weken in het groeiseizoen op het land staat als aansluitend daarop een volggewas wordt geteeld. De normen gelden niet voor groenbemesters die aansluiten op maïs.
2 Met ingang van januari 2015 is het zandgebied opgedeeld in twee categoriën:
- Zuidelijk zand (zandgronden in de provincies Noord-Brabant en Limburg).
- Noordelijk, westelijk en centraal zand (provincies Friesland, Groningen, Drenthe = Noord; provincies
Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland = West; provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht = Centraal).

Bron: RVO.nl

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting