Deel

Overige

Stikstofgebruiksnormen koolgewassen op zand en löss

Sinds 1 januari 2019 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo’s N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw gewassen mag bemesten.

De stikstofgebruiksnormen koolgewassen op zand1 en löss in kg N/ha  (update januari 2019)
GewasGebruiksnorm 2019-2021
​löss+Zuid​​NCW
Spruitkool
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)
212
40
265
50
Witte kool232​290
Rode kool208260
Savooiekool208​260
Spitskool208​260
Bloemkool
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)
168
88
​210
110
Broccoli188​235
Chinese kool124​155
Boerenkool124155
Paksoi132​165
Raapstelen104​130

1 Met ingang van januari 2015 is het zandgebied opgedeeld in twee categoriën:
– Zuidelijk zand (zandgronden in de provincies Noord-Brabant en Limburg)
– Noordelijk, westelijk en centraal zand (provincies Friesland, Groningen, Drenthe = Noord; provincies
Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland = West; provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht
= Centraal)

Bron: RVO.nl

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting