Deel

Gras

Stikstofgebruiksnormen grasland op zand en löss

Sinds 1 januari 2019 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo’s N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw grasland mag bemesten.

De stikstofgebruiksnormen grasland op zand1 en löss in kg N/ha/jaar (update januari 2019)
GewasGebruiksnorm 2018Gebruiksnorm 2019-2021​
​löss+ZuidNCW​löss+Zuid​​NCW
Grasland met beweiden250250​​250250
Grasland met volledig maaien2320​320​320320
Tijdelijk grasland 3(kg N per ha per periode)
1 januari tot minstens 15 april50​5050​50
1 januari tot minstens 15 mei 490​90​9090
1 januari tot minstens 15 augustus 4210​210​210210
1 januari tot minstens 15 september 4235​235​235235
1 januari tot minstens 15 oktober 4250​250​250250
vanaf 15 april tot minstens 15 oktober250​250​250250
vanaf 15 mei tot minstens 15 oktober235​235​235235
vanaf 15 augustus tot minstens 15 oktober80​80​8080
​vanaf 15 september tot minstens 15 oktober25​25​2525
​vanaf 15 oktober0​0​00
 1. Met ingang van januari 2015 is het zandgebied opgedeeld in twee categoriën:
  – Zuidelijk zand (zandgronden in de provincies Noord-Brabant en Limburg)
  – Noordelijk, westelijk en centraal zand (provincies Friesland, Groningen, Drenthe = Noord; provincies
  Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland = West; provincies Overijssel, Gelderland en
  Utrecht = Centraal)
 2. Er moet op bedrijfsniveau en niet op perceelsniveau worden bepaald of grasland wordt gezien als grasland met beweiden of grasland met volledig maaien. Onder grasland met volledig maaien valt ook grasland waar uitsluitend jongvee van runderen niet ouder dan twee jaar wordt geweid, voor zover het aantal stuks jongvee in de wei niet groter is dan het aantal op het bedrijf gehouden ouderdieren. Daarnaast mogen hobbymatig gehouden dieren worden geweid.
 3. De normen gelden niet voor tijdelijk grasland dat aansluit op maïs.
 4. Deze gebruiksnormen zijn alleen van toepassing voor zover ze zijn toegestaan binnen de regels van het Besluit gebruik meststoffen.

Bron: RVO.nl

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
 •  *
 •  *
 •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting