Deel

Aardappel

Stikstofbemesting zetmeelaardappelen

Algemene bemestingsrichtlijn

​Kg N/ha = 275 – (1,8 x Nmin in de laag 0-30 cm)

NB. Dit is een landbouwkundige richtlijn. Let op de gebruiksnorm.

  • Gebruiksnorm 2020 en 2021 = maximaal 240 kg N/ha op de klei, 230 op veen en noordelijk, westelijk en centraal zand, 184 op zuidelijk zand en löss.
  • Bij vaststelling richtlijn is rekening gehouden met knolopbrengst en onderwatergewicht.
  • Deel de gift in tweeën, 75% bij poten en 25% ten tijde van de knolzetting.
  • Voor berekende giften kleiner dan 30 kg N per ha gelden de volgende richtlijnen: gift = 30 kg als berekende gift tussen 1-29 ligt óf als berekende gift < 0 in combinatie met een Nmin<250. Is de berekende gift < 0 in combinatie met een Nmin>250 dan is de richtlijn 0 kg N.
  • Voer vanaf het vroegrijpheidscijfer van 4.5 een rasspecifieke korting op de N-gift door van 20 kg N per hectare per 0,5 punt vroegheidsverschil. AIs voor een ras geen vroegrijpheidscijfer bekend is, hanteer dan op basis van de vroegrijpheidsbeschrijving een korting van 20 kg N/ha voor late rassen en 60 kg N/ha voor zeer late rassen.​
Vroegrijpheidscijfer van een aantal zetmeelaardappelrassen
RasVroegrijpheidscijfer
Actaro3.5
Altus3.5
Avarna3.0
Aventra4.5
Axion4.0
BMC 3.5
Festien3.0
 Merenco2.5
Novano3.5
Saprodi 3.5
Sarion3.0 
 Seresta5.0 
Simphony3.5 
Supporter 4.0
Korting op N-gift na onderwerken goed ontwikkelde groenbemester (opname circa 80 kg N in bovengrondse delen) ​
​Type groenbemesterOnderwerken/afsterven in de herfst (met N-min meting in voorjaar)Onderwerken/afsterven in de herfst (zonder N-min meting in voorjaar)Onderwerken in het voorjaar (vóór half maart)
​Kruisbloemigen (bladrammenas, gele mosterd, bladkool)​0​30​40
Vlinderbloemigen (klaversoorten, wikke)40​6060
Grasachtigen (raaigrassen, winterrogge)20​3040
Korting op N-gift na onderwerken diverse oogstresten in herfst/winter en na scheuren grasland  
​Type oogstrestN-nawerking 1e jaar (kg/ha)N-nawerking 2e jaar (kg/ha)​N-nawerking 3e jaar (kg/ha)
​Graan- en korrelmaisstro​0​0​0
Gewasresten van prei, knolvenkel en rode bieten20​00
Gewasresten van bloemkool, broccoli, boerenkool en sluitkolen30​00
​Gewasresten van spruitkool​40​0​0
Bietenblad30​00
Luzerne 1)75​6525
Gescheurd grasland :1)
- 1-jarig50​00
- 2-jarig100​00
- 3-jarig en ouder100​300
1) Bemest u op basis van een Nmin-monster, ga er dan vanuit dat circa 1/3 van de bemestende waarde tot uiting komt in een hogere Nmin-voorraad in het voorjaar terwijl 2/3 gedurende het groeiseizoen tot beschikking komt voor het gewas.

Bron: Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, Wageningen UR, OCI Agro

 

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting