Deel

Aardappel

Stikstofbemesting zetmeelaardappelen

Algemene bemestingsrichtlijn

​Kg N/ha = 275 – (1,8 x Nmin in de laag 0-30 cm)

NB. Dit is een landbouwkundige richtlijn. Let op de gebruiksnorm.

  • Gebruiksnorm 2020 en 2021 = maximaal 240 kg N/ha op de klei, 230 op veen en noordelijk, westelijk en centraal zand, 184 op zuidelijk zand en löss.
  • Bij vaststelling richtlijn is rekening gehouden met knolopbrengst en onderwatergewicht.
  • Deel de gift in tweeën, 75% bij poten en 25% ten tijde van de knolzetting.
  • Voor berekende giften kleiner dan 30 kg N per ha gelden de volgende richtlijnen: gift = 30 kg als berekende gift tussen 1-29 ligt óf als berekende gift < 0 in combinatie met een Nmin<250. Is de berekende gift < 0 in combinatie met een Nmin>250 dan is de richtlijn 0 kg N.
  • Voer vanaf het vroegrijpheidscijfer van 4.5 een rasspecifieke korting op de N-gift door van 20 kg N per hectare per 0,5 punt vroegheidsverschil. AIs voor een ras geen vroegrijpheidscijfer bekend is, hanteer dan op basis van de vroegrijpheidsbeschrijving een korting van 20 kg N/ha voor late rassen en 60 kg N/ha voor zeer late rassen.​
Vroegrijpheidscijfer van een aantal zetmeelaardappelrassen
RasVroegrijpheidscijfer
Actaro3.5
Altus3.5
Avarna3.0
Aventra4.5
Axion4.0
BMC 3.5
Festien3.0
 Merenco2.5
Novano3.5
Saprodi 3.5
Sarion3.0 
 Seresta5.0 
Simphony3.5 
Supporter 4.0
Korting op N-gift na onderwerken goed ontwikkelde groenbemester (opname circa 80 kg N in bovengrondse delen) ​
​Type groenbemesterOnderwerken/afsterven in de herfst (met N-min meting in voorjaar)Onderwerken/afsterven in de herfst (zonder N-min meting in voorjaar)Onderwerken in het voorjaar (vóór half maart)
​Kruisbloemigen (bladrammenas, gele mosterd, bladkool)​0​30​40
Vlinderbloemigen (klaversoorten, wikke)40​6060
Grasachtigen (raaigrassen, winterrogge)20​3040
Korting op N-gift na onderwerken diverse oogstresten in herfst/winter en na scheuren grasland  
​Type oogstrestN-nawerking 1e jaar (kg/ha)N-nawerking 2e jaar (kg/ha)​N-nawerking 3e jaar (kg/ha)
​Graan- en korrelmaisstro​0​0​0
Gewasresten van prei, knolvenkel en rode bieten20​00
Gewasresten van bloemkool, broccoli, boerenkool en sluitkolen30​00
​Gewasresten van spruitkool​40​0​0
Bietenblad30​00
Luzerne 1)75​6525
Gescheurd grasland :1)
- 1-jarig50​00
- 2-jarig100​00
- 3-jarig en ouder100​300
1) Bemest u op basis van een Nmin-monster, ga er dan vanuit dat circa 1/3 van de bemestende waarde tot uiting komt in een hogere Nmin-voorraad in het voorjaar terwijl 2/3 gedurende het groeiseizoen tot beschikking komt voor het gewas.

Bron: Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, Wageningen UR, OCI Agro

 

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting