Deel

Ui

Stikstofbemesting zaaiuien op klei

Algemene bemestingsrichtlijn
​Kg N/ha = 175 te geven in 3 delen:​- 30-40 kg bij zaai
- 70-75 kg bij gewashoogte circa 10 cm (2 pijpjes zichtbaar)
- 65-70 kg enkele weken na tweede gift
  • Bovenstaand advies geldt voor normaal mineraliserende percelen zijn vermeden en bij een lage Nmin-voorraad bij zaai (<25 kg N/ha in de laag 0-30 cm). Is er een hogere Nmin, hanteer dan de formule 190 – Nmin (0-30cm). Ook nu is het advies deze totaalgift in drieën te verdelen: 30-40 kg N/ha bij zaai en de rest in twee gelijke delen bij een gewashoogte van circa 10 cm (2 pijpjes zichtbaar) en enkele weken na de tweede gift.
  • Naast de algemene bemestingsrichtlijn geldt een N-gebruiksnorm. Deze bedraagt op kleigrond 170 kg N/ha.

Bron: Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, Wageningen UR, OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting