Deel

Ui

Stikstofbemesting zaaiuien op klei

Algemene bemestingsrichtlijn
​Kg N/ha = 175 te geven in 3 delen:​- 30-40 kg bij zaai
- 70-75 kg bij gewashoogte circa 10 cm (2 pijpjes zichtbaar)
- 65-70 kg enkele weken na tweede gift
  • Bovenstaand advies geldt voor normaal mineraliserende percelen zijn vermeden en bij een lage Nmin-voorraad bij zaai (<25 kg N/ha in de laag 0-30 cm). Is er een hogere Nmin, hanteer dan de formule 190 – Nmin (0-30cm). Ook nu is het advies deze totaalgift in drieën te verdelen: 30-40 kg N/ha bij zaai en de rest in twee gelijke delen bij een gewashoogte van circa 10 cm (2 pijpjes zichtbaar) en enkele weken na de tweede gift.
  • Naast de algemene bemestingsrichtlijn geldt een N-gebruiksnorm. Deze bedraagt op kleigrond 170 kg N/ha.

Bron: Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, Wageningen UR, OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting