Deel

Overige

Stikstofbemesting vroege spinazie

Binnen zeer afzienbare tijd wordt de spinazie voor industriële verwerking gezaaid. Voor een goede productie, rond de 25 ton bruto, is een goede nutriëntenbeschikbaarheid in de bodem noodzakelijk, zeker die van stikstof. Recent onderzoek laat zien dat bij zaaien zo’n 200 kg N in de laag 0-30 cm gewenst is.

Het stikstofbemestingsadvies voor spinazie is voor een zaai tot half mei als volgt:

  • 290 – (1,4 x Nmin) in de laag 0-30 cm op kleigrond, kleiig veen en lössgrond
  • 240 – (1,4 x Nmin) in de laag 0-30 cm op zandgrond
  • 190 – (1,4 x Nmin) in de laag 0-30 cm op dal- en veengrond

Onderzoek toont aan dat goed producerende spinazie (bruto-opbrengst tussen de 23 en 27 ton/ha) tussen de 180 kg N/ha en 200 kg N/ha opneemt in de bovengrondse biomassa (inclusief stoppel). Met de bladeren wordt gemiddeld zo’n 100 kg N/ha afgevoerd. De rest blijft in de stoppel zitten en komt na inwerken vrij voor een volgende teelt.

Minerale stikstof is het best toe te dienen en in te werken kort voor zaaien. Ditzelfde geldt voor organische mest.  Alle stikstof immers die voor of tijdens de eerste teeltweken uitspoelt tot onder een diepte van ongeveer 35 à 40 cm is niet meer beschikbaar. Voer geen bijbemesting uit met een korrelmeststof.
Om geelverkleuring van het blad te vermijden, blijft het streven bij oogst nog ongeveer 40 eenheden stikstof over te houden in de bovenste bodemlaag (latent stikstofresidu). Indien u uit ervaring weet dat uw perceel een sterke stikstofnalevering via mineralisatie realiseert kan eventueel iets scherper bemest worden.

Bron: Inagro, Wageningen UR

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting