Deel

Gras

Stikstof omzetten naar ‘goed’ eiwit kost tijd

Het is tweede helft april 2018. Amper 3 weken geleden was het nat en vooral koud. Van enige grasgroei was nog geen sprake. Hoe anders is de situatie nu! Je hoort het gras bijna groeien. Van dor bruin is alles veranderd in frisgroen tot zelfs al ‘blauwachtig’ groen. Ongelooflijk hoe groot de herstelkracht van de natuur is.

In deze groeiexplosie schuilt tegelijkertijd ook een gevaar! De onstuimige groei geeft een zeer hoge N-opname uit de bodem (uit de gegeven meststoffen), maar dit wordt te weinig omgezet in goede eiwitten waar de koe echt iets mee kan. Voor de weidende koe is dit met bijvoeding te corrigeren. Voor maaien vraagt dit meer aandacht (als de omstandigheden zo blijven). De tijd tussen bemesten en (mogelijk) maaien lijkt dit jaar kort te zijn. Tijd is er echter wel nodig om de opgenomen stikstof om te zetten in goed eiwit. Na de warmedagen van afgelopen week zijn de vooruitzichten nu weer koeler weer met normalere temperaturen. Voor de ‘vroege jongens’ waarschijnlijk een zege, want anders zouden ze volgende week al gaan maaien. Zonde van de gemiste opbrengst en kwaliteit!

Geduld op het juiste moment …
Ook het bemesten van de snijmaïs kan / mag nu echt gebeuren. Houd rekening met de kritische blik van Europa op onze maïsteelt. We horen het liever niet, maar het mag gerust ’n tikje minder. 30 – 35 ton rundveedrijfmest in de rij heeft dezelfde opbrengst ten opzichte van 50 ton volvelds. De uitgespaarde mest heeft op grasland een hogere benutting.
Besteed bij de snijmaïs extra aandacht aan het zaaibed, maar let ook op de ondergrond. Dit betekent dat er nu op veel plaatsen nog op de weg gebleven moet worden in plaats van op het land; de ondergrond is nog te nat.

Geduld op het juiste moment geeft opbrengst en kwaliteit waar koe en boer blij mee zijn!

Bron: PPP-Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting