Deel

Bemesting

Perceelsdelen apart bemonsteren als voorgeschiedenis hiaten toont

​Wanneer binnen een perceel een verschillende voorgeschiedenis bestaat qua grondgebruik of eigenaar, dan loont het vaak de moeite om de afzonderlijke delen apart te bemonsteren. Eventuele verschillen zijn dan op te sporen en is er in de bemesting rekening mee te houden. Op termijn zijn de bemonsterde waarden dan goed gelijk te trekken. Heeft u dergelijke percelen in gebruik, houd hier dan rekening mee als u een opdracht tot bemonstering aanvraagt.

Om de voorgeschiedenis inzichtelijk te krijgen is er onder andere de site boerenbunder.nl. Op deze site vindt u het grondgebruik c.q. vruchtwisseling van de afgelopen 6 jaar.
Ook is het mogelijk als u uw grondmonsters bij bepaalde laboratoria laat nemen, om inzicht te krijgen in de opbrengstenverschillen binnen het perceel over de afgelopen 9 jaar. Op de uitslag vindt u een kaartje met de gemiddelde waarden over 9 jaar. Aanvullend zijn via hun online applicatie “mijn percelen” ook ​kaartjes per jaar inzichtelijk. Deze kaartjes vormen een prima basis om mogelijk afzonderlijke delen, met afwijkende opbrengsten, apart te bemonsteren. Gecombineerd met uw eigen kennis over voorgeschiedenis en verschil in grondsoort of kwaliteit van het perceel, levert dit een schat aan informatie om oorzaken van de verschillen inzichtelijk te krijgen.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting