Deel

Bemesting

Bemonsteringshistorie onvolledig? Perceel opsplitsen bij nieuwe bemonstering levert extra info.

Als je als veehouder gras- of bouwland voor bijvoorbeeld een maisteelt ruilt of bijhuurt, dan is niet altijd de voorgeschiedenis qua grondgebruik of bemesting bekend. Zeker niet als het betreffende perceel ook nog eens uit meerdere stukken bestaat. Met het oog op het bemestingsplan voor aankomend jaar kan het dan de moeite lonen de afzonderlijke delen apart te bemonsteren. Eventuele verschillen zijn dan op te sporen en kunnen in het bemestingsplan worden meegenomen. Op termijn zijn de bemonsterde waarden dan goed gelijk te trekken. Heeft u dergelijke percelen in gebruik of gaat u die komend jaar in gebruik nemen, houd hier dan rekening mee als u een opdracht tot bemonstering aanvraagt.

Om de voorgeschiedenis inzichtelijk te krijgen is er onder andere de site boerenbunder.nl. Op deze site vindt u het grondgebruik c.q. vruchtwisseling van de afgelopen 6 jaar. Ook is het mogelijk als u de bemonstering door bepaalde laboratoria laat verzorgen, om inzicht te krijgen in de opbrengstenverschillen binnen het perceel over de afgelopen 9 jaar. Zij verzorgen op de uitslag een kaartje met de gemiddelde waarden over 9 jaar. Aanvullend zijn met een online applicatie ook ​kaartjes per jaar inzichtelijk. Deze kaartjes vormen een prima basis om mogelijk afzonderlijke delen, met afwijkende opbrengsten, apart te bemonsteren. Gecombineerd met uw eigen kennis over voorgeschiedenis en verschil in grondsoort of kwaliteit van het perceel, levert dit een schat aan informatie om oorzaken van eventuele verschillen inzichtelijk te krijgen.

​Bron: Delphy, OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting