Deel

Overige

Najaarsbemesting met stikstof van graszaad afstemmen op grassoort

Graszaadgewassen voor de eerste oogst die onder een dekvrucht vandaan komen, moeten bij voorkeur zo vlug mogelijk worden bemest met stikstof. Zo gaat het gras goed ontwikkeld en met voldoende voeding de winter in.
Dit N-advies geldt met name voor veldbeemd. Een goed ontwikkelde roodzwenk hoeft niet direct te worden bemest. Bemesting kan tot begin oktober. Voor overjarige gewassen geldt het najaarsadvies om stikstof na de laatste keer maaien te geven.

Advies bij beweiden
Als een overjarig gewas wordt beweid, dan luidt het advies om 50 kg N vooraf te geven​ en om te bemesten volgens onderstaande richtlijnen na afloop van de beweiding​​. Als de beweiding na begin november nog doorloopt, geef dan de gift al tijdens de beweidingsperiode.

 Najaarsadvies stikstof graszaad
GewasN-advies
(kg N/ha)
Toelichting
Eerstejaarsgewassen 
Engels raaigrasAlleen zwak ontwikkeld na dekvrucht of late zaai: 30 kg NDirect na oogst dekvrucht of bij inzaai
Roodzwenkzeer goed: 0-30 kg N - 45 kg N       
normaal - goed: 30
zwak: 60 kg N
Normaal gewas: tot 15 sept, zwak: direct na oogst dekvrucht
Veldbeemdzeer goed: 30 - 45 ​kg N 
normaal: 60 kg N
zwak: 90 kg N​ 
Bij afrijping dekvrucht
Italiaans raaigraszonder voersnede: 0 - 30 kg N 
met voersnede: 80 kg N  
Tweede gift na voersnede: 30-45 kg N
Bosbeemd30 - 45 kg N
Hardzwenkgras45 - 60 kg N
Struisgras45 - 60 kg N
Beemdlangbloem30 - 60 kg N
Kropaar30 - 60 kg N
Rietzwenkgras30 - 60 kg N
Timothee30 - 45 kg N
Overjarige gewassen bij maaien
Engels raaigras0 kg N, na hakselen hooi: 45 kg N
Roodzwenk45 kg N, na hakselen hooi: 45 kg N
Veldbeemd60 kg NBij voorkeur eerste helft oktober
Overjarige gewassen bij beweiding
Engels raaigras60 kg NVoorjaarsgift : 200 kg N
Roodzwenk30 - 45 kg NGift afhankelijk van beweiding
Veldbeemd30 - 60 kg N

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting