Deel

Aardappel

N-bijbemesting fritesrassen en rassen koelvers zandgrond

​​Na een lange periode van droogte is er de afgelopen week eindelijk wat natuurlijke neerslag gevallen waardoor de gewassen weer enig herstel vertonen. Aardappelrassen als Fontane en Hansa staan volop in de bloei. In dit stadium hebben de meeste percelen die tot eind april zijn gepoot, de knolzettingsfase achter de rug. Als er nu nog stikstof wordt gegeven, dan komt dit vooral ten goede aan de knolgroei. 

Een te vroege gift is niet wenselijk omdat juist dan het loof opnieuw wordt gestimuleerd. Als u nu gaat bemesten, stem dan de gift af op de eerder gegeven bemesting in relatie tot de gewasbehoefte. Houdt bij vaststelling van de gewasbehoefte rekening met de kwaliteit van de grond, voorvrucht en opbrengstverwachting. Om meer inzicht te krijgen in de huidige bemestingstoestand, kunt u aanvullend metingen laten verrichten via bladsteelonderzoek, grondonderzoek of sensortechniek.

Het is vaak beter de bijbemesting in meerdere kleinere giften (100-150 KAS per ha) te geven als in één grote gift (200-300 kg per ha). Op deze manier kan er dan steeds op de gewasstand en de actuele situatie worden ingespeeld.

​​Bron: Delphy 

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting