Deel

Bemesting

Mestseizoen 2024: Wachten op Gunstige Omstandigheden en Bewuste Mestbenadering

Eind januari; op veel plekken zijn net de laatste sneeuwresten verdwenen net zoals het laagje ijs op de sloten en tochten. Hoewel vanaf 16 februari het drijfmestseizoen formeel weer van start gaat, zorgen de huidige omstandigheden er voor dat mest uitrijden vooralsnog wettelijk niet eens mag (verzadigde bovengrond), maar zeker ook vanuit landbouwkundig en bodemkundig oogpunt niet is aan te bevelen.

Een excuus om binnenkort toch, hoogstwaarschijnlijk te vroeg, aan de gang te gaan is de volheid van diverse mestputten. Mest uitrijden vanuit bergingsproblematiek is objectief gezien de slechtste reden die je kunt verzinnen, na zoveel jaren van mestwetgeving. Iedereen die bewust met mest omgaat, ziet dit niet als afvalproduct of als kostenpost, maar als voedingsstof voor de bodem en de planten. Het duurt lang, maar mestopslag verdient zichzelf terug. Alleen bedrijven die extreem veel mest af moeten zetten kunnen mogelijk toe met minder opslag. Voorwaarde is dan wel dat deze mest ook daadwerkelijk wordt afgezet in de winter en niet nu wordt uitgereden vanwege opslagproblemen om dure mestafzet te voorkomen.

Als de omstandigheden richting 16 februari niet heel hard veranderen, dan kan er op dat moment eigenlijk op geen één grondsoort, zonder al te veel structuurbederf van de grond mest worden uitgereden. Het devies blijft daarom wachten tot het juiste moment. Wacht tot grond voldoende is afgedroogd, de bodemtemperatuur hoog genoeg is (rond 8 graden) en het gras weer aan de gang gaat. Kijk, voel en meet in de grond. Is er al wortelactiviteit (nieuwe witte uitlopers van het wortelstelsel)? Of staat alles nog stil, en is de grond nog net te koud. Bedenk dan: mest uitrijden mag, maar moet nog niet.

Bron: PPP-Agro Advies, OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting