Deel

Maïs

Magnesiumbemesting maïs

Maïs is gevoelig voor magnesiumgebrek. Door de afnemende mestgiften wordt minder magnesium (Mg) aangevoerd dan vroeger. Bij een te lage aanvoer van magnesium ziet men op lichte gronden Mg-gebrek optreden. Op deze gronden is de uitspoeling aanzienlijk.

De symptomen van magnesiumgebrek zijn snel te zien. Er ontstaan gele strepen in de lengterichting van het blad. De oudste bladeren vertonen als eerste deze verschijnselen. Op zure zandgronden waaraan veel kali is toegediend, zijn er hogere risico’s voor magnesiumgebrek. Ook een hoge aanvoer van ammoniumstikstof belemmert de magnesiumopname door het maïsgewas.

Functie van magnesium
Magnesium behoort tot de hoofd voedingselementen. De opname door gewas varieert van 10 tot 60 kg MgO/ha. Het element vervult een belangrijke rol in de plant nl. bij:

  • De bladgroenvorming
  • De koolzuurassimilatie
  • De activering van enzymen
  • De omzetting van stikstof in eiwitstikstof (proteïne)
  • De synthese van de kleurstoffen caroteen (oranje) en xantofyl (geel)
  • De fosforopname
  • De productie van pectine (celwandsterkte)

Een goede magnesiumverzorging kan bepaalde schimmelziekten onderdrukken. ​Voor een kleine aanvullende magnesiumbemesting is er bijvoorbeeld keuze uit Nutramon (4% MgO) of Kali-40.

Tabel. Magnesiumadvies voor maïs (dekzand, dalgrond, löss)   ​
Waardering (op basis extractie CaCl2)​Mg-gehalte
(mg/kg grond)​
Adviesgift1 (kg MgO/ha)​ ​ 
1e jaar2e jaar​3e jaar​4e jaar​
Laag0-301​2​22
Vrij laag31-441​2​22
Goed45-750​2​22
Vrij hoog76-1150​0​22
Hoog116-1550​00​2
​Zeer hoog> 155​​0​0​00​
1 berekening gift
 0 = geen MgO-gift nodig.
1 = (89 - 1,987 x Mg-gehalte) x bouwvoordikte in dm x volumegewicht grond2
2 = 20,7 x bouwvoordikte in dm x volumegewicht grond2
2 Berekening volumegewicht grond: 1/(0.02525 * organische stof% + 0.6541)

Bemesting naar streefwaarde
De streefwaarde is 45 mg Mg/kg grond (op basis van extractie met CaCl2). Afhankelijk van de Mg-toestand van de grond is het advies jaarlijks of eenmaal in de twee tot vier jaar een bemesting met een bodemmeststof uit te voeren (Mg in organische mest telt óók mee). Treden er daarna toch nog gebreksverschijnselen op, corrigeer dan met een bladbemesting.

Bron: Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting