Deel

Bemesting

Broeikasgassen: hoe kunnen we de impact ervan verminderen?

De nationale koolstofarme strategie heeft als doel de broeikasgasemissies van de landbouwsector tegen 2050 met 16% te verminderen. Het derde stappenplan, dat begin 2024 wordt verwacht, moet een aantal richtlijnen op dit gebied geven. Maar boeren werken al aan het verminderen van hun impact.

De bodem: vastleggen en overbrengen

Le sol : capteur et émetteur

De bodem vangt zowel broeikasgassen op als stoot ze uit en speelt een grote rol in de koolstofvoetafdruk van een boerderij. Om het vrijkomen van koolstofdioxide in de bodem te beperken en de vastlegging ervan aan te moedigen, kunnen een aantal strategieën worden toegepast: uitbreiding van gewas- en graslandrotaties, kiezen voor permanente begroeiing, enz. Al deze technieken zijn erop gericht erosie te beperken, het microbiële leven te stimuleren en de hoeveelheid organisch materiaal in de bodem te verhogen. Er kan een humusbeoordeling worden uitgevoerd om de doeltreffendheid van deze praktijken te controleren en eventueel aanpassingen te doen.

Bodembemesting optimaliseren

In termen van uitstoot is bemesting een essentiële hefboom. Wanneer meststoffen worden afgebroken door bacteriën, stoot het nitrificatieproces lachgas uit, een krachtig en hardnekkig broeikasgas. De uitdaging is om gewassen te laten profiteren van deze voedingsstoffen en tegelijkertijd de nitrificatie te beperken. Om dit te bereiken wordt de bemesting geoptimaliseerd door de analyse van de behoeften van de bodem en de planten nauwkeurig af te stemmen (handmatig of met behulp van sensoren) en de meststof direct in de bodem te injecteren. Meststoffen met gecontroleerde afgifte en nitrificatie- en ureaseremmers helpen de uitstoot te beperken door voedingsstoffen in kleinere hoeveelheden maar over een langere periode te leveren.

Émissions GES agricoles

Peulvruchten introduceren

Als onderdeel van dit streven om de bemesting van de bodem te optimaliseren, is de introductie van peulvruchten ook een geliefde techniek om broeikasgassen te verminderen. Deze planten hebben het vermogen om stikstof uit de lucht vast te leggen en om te zetten in een vorm die gebruikt kan worden door planten en de bodem. In graangewassen, bijvoorbeeld, verbetert het opzetten van rotaties met peulvruchten de vruchtbaarheid van de bodem, niet alleen door stikstofbinding, maar ook dankzij hun hoge gehalte aan organisch materiaal en diepe, vertakte wortels, die helpen om de bodem te beluchten.

Overschakelen op hernieuwbare energie

Franse boeren stappen steeds meer over op de productie van hernieuwbare energie. Het uitrusten van gebouwen met fotovoltaïsche panelen, aangemoedigd door de versnellingswet voor hernieuwbare energie, is een steeds populairdere oplossing, net als agri voltaïsme, om energie te produceren en tegelijkertijd de gewassen te beschermen. Tegelijkertijd is het nodig om de energiebehoefte van de boerderij te verminderen, inclusief de brandstof voor landbouwmachines. Merk op dat al deze strategieën moeten worden aangepast aan de omstandigheden van elk bedrijf, de gewassen, de beperkingen en de regio waarin het bedrijf zich bevindt.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting