Deel

Bemesting

Energiebalans biomassa-gewassen is positief

Een aantal gewassen die voor energie uit biomassa wordt geteeld, heeft een duidelijk positieve energiebalans. Ze leggen per saldo meer energie vast dan nodig is voor de teelt en bemesting.

Vraagt de productie van kunstmest meer energie dan er vastgelegd wordt door het gewas? Dat is een belangrijke vraag bij de teelt van biomassa voor bio-energie.

6 tot 12 keer meer energie vastgelegd
De energiebalans verschilt per gewas. Voor enkele gewassen die gebruikt worden voor de productie van biobrandstoffen, zijn de cijfers weergegeven. Het gaat om wintertarwe, koolzaad en suikerbieten. Bij de berekening van het energieverbruik van een teelt is alles inbegrepen; ook de werkzaamheden. De gewassen leggen 6 tot 12 keer meer energie vast dan verbruikt bij de teelt, uitgedrukt in tonnen olie-equivalent, zie onderstaand figuur.

Overzicht energiebalans voor biomassagewassen wintertarwe, koolzaad en suikerbieten 

Hoeveel energie produceert een landbouwgewas.jpg

 Bron: Unifa, Biomasse, énergie et fertilisation. Bilan énergétique et environnemental.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting