Deel

Bemesting

Lagere K-cijfers op zandgrond

​​Regelmatig een grondonderzoek laten uitvoeren geeft een goede basis voor optimalisatie van uw bemesting. De opbrengst van uw gewassen is immers afhankelijk van de zwakste schakel (lees: tekort van een specifiek nutriënt). Op zandgrond vraagt de kalivoorziening extra aandacht. 

De laatste jaren zien we op zandgronden vooral vaak lagere K-cijfers. Een extra aanvulling met kali op behoeftige gewassen, naast de basisgift met organische mest, is dan noodzakelijk. Gewassen als maïs, aardappelen, peen, maar ook suikerbieten, onttrekken jaarlijks 200-300 kg kali. Daarbij mag ook een verlies van gemiddeld 50 kg kali in de winterperiode worden opgeteld.

Naast lagere kalicijfers vraagt ook de magnesiumtoestand de aandacht op zandgrond. Een tekort komt, vaak in relatie met een lagere pH, regelmatig op deze grondsoort voor. ​Een keertje vaker grondsonderzoek laten uitvoeren geeft een beter beeld van de actuele situatie en daarmee wordt voorkomen dat er in de basis al een stuk opbrengst wordt gemist.

​Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting