Deel

Maïs

Kalibemesting continuteelt maïs

Hoeveel kalium er aan maïs moet worden gegeven is afhankelijk van de grondsoort, kalitoestand van de grond en de behoefte van de maïs. Maïs reageert beperkt op een kaligift, wel is de bodemonttrekking groot. Het basisadvies bestaat uit twee gedeelten, een gewasgericht en een bodemgericht advies. Aan beide adviezen moet worden voldaan voor een goede opbrengst. Onderstaand het economisch optimale advies dat tevens de kalitoestand handhaaft.

Gewas- en bodemgericht advies kalibemesting continuteelt maïs (in kg K2O/ha)
K-getalGrondsoort      
(K-HCl voor löss) VeenZand, dalgrondZeeklei, rivierkleiLöss
< 11300300300300
12280260300300
14250210300260
16230160240190
18200110190120
201806014060
2215030900
241300400
26100000
2880000
3050000
3230000
> 34 0000

Opmerkingen
Het advies voor zandgrond geldt voor maximaal 2 jaar. Ga voor deze grondsoort uit van het advies bij een K-getal van 11 als geen nieuwe gegevens van grondonderzoek beschikbaar zijn.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting