Deel

Bemesting

Kalibemesting granen/maïs voor GPS

De hoogte van de kalibemesting af van de kalitoestand van de bodem en de gewasbehoefte. Het kaligehalte van de grond wordt uitgedrukt met de K-HCl waarde (mg K2O/100 g grond). Op zand-, dal-, veen- en kleigrond wordt de K-HCl omgerekend tot een kali-getal, op löss wordt geadviseerd op basis van K-HCl.

Het advies bestaat uit een gewasgericht advies voor het behalen van een economisch optimale opbrengst en uit een bodemgericht advies voor handhaving van de streeftoestand van de bodem en eventuele reparatie daarvan. In onderstaande tabel voor alle grondsoorten het gewasgericht advies kalibemesting maïs voor Gehele Plant Silage (GPS) in kg K2O/ha.

Gewasgericht advies kalibemesting maïs voor Gehele Plant Silage (GPS) in kg K2O/ha
K-getalGrondsoort
Zand-, dal- en veenRivier- en zeeklei(<10%>Zeeklei, rivierklei (<10%>Löss 
< = 4220--160
6190160180150
8160130160130
10130100130110
121107011090
1490508070
1670306040
1860000
2050000
2240000
2430000
> = 260000

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting