Deel

Bemesting

Gewasgerichte kalibemesting op zand-, dal- en veengrond

De hoogte van de kalibemesting af van de kalitoestand van de bodem en de gewasbehoefte. Het kaligehalte van de grond wordt uitgedrukt met de K-HCl waarde (mg K2O/100 g grond). Op zand-, dal-, veen- en kleigrond wordt de K-HCl omgerekend tot een kali-getal, op löss wordt geadviseerd op basis van K-HCl.

Het advies bestaat uit een gewasgericht advies voor het behalen van een economisch optimale opbrengst en uit een bodemgericht advies voor handhaving van de streeftoestand van de bodem en eventuele reparatie daarvan. In onderstaande tabel wordt het gewasgerichte kaliadvies in kg K2O/ha weergegeven. Dit verschilt per gewasgroep.

Gewasgericht kaliadvies in kg K2O/ha
K-getalGewasgroep
1234
<= 4320280430220
6280230380190
8250200350160
10220170320130
12180130280110
1416011026090
161409023070
181207019060
201106017050
221005014040
24803012030
26700900
286070
305050
324030
34300
3600

Gewasgroepindeling:

 1. Consumptieaardappelen, suikerbieten, zaadbieten, klaver, kunstweide (2x maaien), wikken, luzerne, aardbei, augurken, knolselderij, wortelen, waspeen, bloembollen, prei, rode biet, schorseneer, karwij, bladspinazie, spruitkool, rode kool, witte kool, uien, vlas, witlof, overige groentengewassen;
 2. Fabrieksaardappelen en industrieaardappelen, bloemkool;
 3. Voederbieten;
 4. Asperge, granen, maïs, stamslabonen, tuinbonen, bruine bonen, veldbonen, conservenerwten, landbouwerwten, graszaad en andere zaadgewassen.

Opmerkingen:

 • Advies is slechts voor 2 jaar geldig. Zijn er geen nieuwe gegevens uit grondonderzoek beschikbaar, ga dan uit van het advies bij K-getal 11 (streefwaarde).
 • Pootaardappelen kunnen zwaarder bemest worden dan consumptieaardappelen.
 • Stoppelknollen na granen met 80 kg K2O bemesten.
 • Bij suiker- en voederbieten ook 200 kg Na2O bemesten.
 • Adviesgift voor kunstweide geldt voor 2x maaien. Elke maaisnede meer/minder vermeerder resp. verminder de gift met 80 kg K2O.
 • Bij fabrieksaardappelen het advies nauwkeurig volgen.
 • Het advies voor luzerne is gebaseerd op een opbrengst van 12,5 ton droge stof per ha. Is de opbrengst aanmerkelijk hoger, geef dan 80 kg K2O per ha extra.

 Bron: Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
 •  *
 •  *
 •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting