Deel

Gras

Hogere opbrengst bij zwavelbemesting op graszaad

Zwavelbemesting geeft meeropbrengst bij graszaad
Uit zwavel bemestingsproeven op zavelgrond (lage SLV) is gebleken dat een zwavelbemesting kan leiden tot een aanzienlijke meeropbrengst.

Een kleine gift van 20-25 kg S/ha is reeds voldoende. De extra bemestingskosten worden in zeer ruime mate goedgemaakt door de meeropbrengst.

1e jaars Engels raaigras
ZwavelbemestingZaadopbrengstToename opbrengst
(kg S/ha)(kg/ha)(kg/ha)%
01580
1818002200.14
3617802000.13
7218202400.15
2e jaars Engels raaigras
ZwavelbemestingZaadopbrengstToename opbrengst
(kg S/ha)(kg/ha)(kg/ha)%
01220
2213201000.08
4313401200.1
861300800.07

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting