Deel

Gras

Het stikstofadvies voor grassneden in juli

​Het stikstofadvies voor de gewenste snede gras kan men aflezen bij de NLV-waarde die het perceel heeft. Als een gemiddelde waarde voor NLV kan men 140 hanteren.

Stikstofadvies voor sneden in juli
SnedezwaarteSnede advies bij NLV-waarde (kg N/ha)
5080110140170200230260300
Zeer licht weiden998887653
Licht weiden262625242322211916
Normaal weiden403938373635333128
Licht maaien515048474543423936
Normaal maaien615856535149474440
Zwaar maaien676461585553504743
N-advies is exclusief N-nawerking van mest uit eerdere sneden!
NLV-waarde = Stikstofleverend vermogen van grasland in kg N/ha.
Betreft het landbouwkundig advies voor grasland zonder klaver

N-advies is exclusief N-nawerking van mest uit eerdere sneden!
NLV-waarde = Stikstofleverend vermogen van grasland in kg N/ha.
Betreft het landbouwkundig advies voor grasland zonder klaver

Indeling zwaarte sneden
Snedezwaartekgds
Zeer licht weiden1000
Licht weiden< 1500
Normaal weiden< 2000
Licht maaien< 2500
Normaal maaien< 3000
Zwaar maaien> 3000

 Bron: Adviesbasisbemesting grasland en voedergewassen januari 2012

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting