Deel

Gras

Maximaliseer Grasopbrengst: Sturen van Mineralisatie in Graspercelen

Frühlingsvorbereitung LandwirtschaftZeker op de graspercelen met de laagste gebruiksnormen is elke kilo stikstof extra die het gras kan opnemen meer dan welkom. Om deze en ook andere ‘mindere’ percelen top te laten presteren, is het advies de mineralisatie waar mogelijk een handje te helpen. Wat zijn de mogelijkheden?

Mineralisatie is primair afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare afbreekbare organische stof. De C/N ratio en de totale N-bodemvoorraad zijn echter moeilijk stuurbaar; beïnvloeding is mogelijk door een meerjarige aanvoer van organische stof via organische mest, compost, etc. Secundair staat de mineralisatie sterk onder invloed van drie belangrijke factoren: temperatuur, vocht en beschikbaarheid zuurstof.

Het weer en de weersomstandigheden bepalen grotendeels de bodemtemperatuur. Hier is weinig invloed op uit te oefenen. Wel is er iets te doen aan het structureel aanvoeren van organische stof. Een hoger organisch stofgehalte leidt namelijk tot een snellere opwarming van de bodem.

Vochtgehalte en de zuurstofbeschikbaarheid zijn tot op zekere hoogte beter te beïnvloeden dan de bodemtemperatuur. In droge periodes kan beregening, voor zover praktisch inzetbaar, voor voldoende vocht zorgen. In natte perioden is de waterdoorlaatbaarheid van de bodem van belang voor het zuurstofgehalte. Dit betekent een continue aandacht voor de bodemstructuur, te beginnen in het voorjaar als de mest wordt uitgereden.

Bron: OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting