Deel

Gras

Mogelijk addertje onder het gras bij graslandvernieuwing op zand en löss

Landbouwkundig gezien is het najaar het beste moment om grasland te vernieuwen. Vocht is meestal voldoende aanwezig, de bodem is warm en voedingsstoffen vanuit de bodem zijn makkelijk opneembaar. Allemaal voordelen voor het jonge gras. Vanuit de wetgeving is het verhaal anders, vooral op zand en lössgronden.

In de periode 1 juni t/m 31 augustus mag grasland worden vernieuwd

Dit moet dan wel worden gemeld bij de RVO en resulteert in een korting op de stikstofgebruiksruimte. Als een perceel gras ‘versleten’ is en er wordt besloten tot vernieuwing, dan kan en mag dat dus nog tot het einde van deze maand. Zorg dat de melding bij de RVO uiterlijk 31 augustus is gedaan; de nieuwe inzaai moet uiterlijk 15 september zijn gerealiseerd.

Vanuit landbouwkundig oogpunt is vernieuwing vrij eenvoudig

Zorg voor een goed zaaibed, haal van te voren eventuele storende lagen weg, zorg dat onkruiden en slechte grassen goed vernietigd zijn en breng de pH op het gewenste niveau. Als aan deze voorwaarden zijn voldaan, dan komt het allemaal wel in orde. Was het echter allemaal maar zo makkelijk als hier opgeschreven! Wettelijk zijn er namelijk meer/andere consequenties, bijvoorbeeld de eerder genoemde stikstofgebruikskorting op de kunstmest.

Maar ook het nieuwe GLB drukt z’n stempel met mogelijke gevolgen voor de eco-premies in brons, zilver of goud. Als blijvend grasland (ouder dan 5 jaar) wordt opgegeven, dan loopt dit, ook bij graslandvernieuwing, gewoon door. Wel staan er in de voorwaarden voor de eco-regeling voor blijvend grasland aanvullende voorwaarden. Wij citeren: “Met langjarig grasland bouwt u organische stof in de bodem op. Dit is goed voor de bodemstructuur. U heeft blijvend grasland van 1 januari tot en met 31 december. Uw perceel is zichtbaar bedekt en vanaf 1 januari ploegt u het land niet. De grond licht bewerken mag wel als de bedekking zichtbaar blijft. U mag alleen pleksgewijs op maximaal 10% van het perceel gewasbeschermingsmiddelen of biocide gebruiken. Doet u deze activiteit op ecologisch kwetsbaar grasland? Dan krijgt u de punten wel, maar de waarde niet.”

Grasland vernieuwen zoals we gewend zijn kan dus ook gevolgen hebben voor uw premies. Bedenk daarbij ook dat de RVO vanaf dit jaar een werkt met een nieuw controle systeem: Areaal Monitoring Systeem (AMS) dat satellietbeelden gebruikt voor controle (https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2023/ams).

Mogelijk moet er dus een andere overweging gemaakt moet worden bij een geplande herinzaai, anders kan het mogelijk een hele dure inzaai worden!

Bron: PPP-Agro Advies

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting