Deel

Bemesting

Precisiebemesting en fertigatie nieuwe activiteiten eco-regeling 2024

Voor het GLB 2024 zijn recent nog een viertal nieuwe eco-maatregelen opgenomen (Staatscourant 17 oktober 2023). Dit zijn biologische bestrijding, precisiegewasbescherming, precisiebemesting en fertigatie. In dit artikel de praktische consequenties van de laatste twee.

Bij precisiebemesting is de toediening van mest zo geregeld dat de gewenste hoeveelheid meststoffen voor het gewas beschikbaar komt; de mestbenutting neemt toe. De juiste hoeveelheid drijf-, kunst- of vaste mest wordt dan op het juiste moment en op de juiste plek gegeven. Precisiebemesting is een belangrijk hulpmiddel bij het verbeteren van de waterkwaliteit. Meer opname door de plant betekent minder verliezen naar bodem en water.

De toepassing van precisiebemesting is bedoeld voor de hoofdteelt. Precisiebemesting mag ook worden toegepast tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de groei van de hoofdteelt. Voor de uitvoering kan verschillende geavanceerde apparatuur en informatietechnologie worden gebruikt; er kan gekozen worden tussen een strooier, spuitmachine of zodebemester, afhankelijk van het gebruikte soort mest. Bij gebruik hiervan zijn twee werkvormen mogelijk. De eerste is een on-the-go precisietoepassing waarbij meten, beslissen en uitvoeren realtime gebeuren. De tweede een geschakelde precisietoepassing waarbij meten, beslissen en uitvoeren los van elkaar gebeuren.

Bij fertigatie worden kunstmest of andere oplosbare producten toegepast via een irrigatiesysteem waarmee op het juiste moment de juiste hoeveelheid water en voeding wordt toegediend. De meststoffen komen via een doseersysteem in het water. Daarna komt de mix van water en meststoffen via een hoofdleiding en druppelslangen uiteindelijk in het gewas terecht.

Voor het fertigeren is een functionerend fertigatiesysteem op het aangemelde perceel nodig. Dit systeem is uiteraard ook bruikbaar om te irrigeren.

Nutriëntentool

Verder is er nog een opvallende toevoeging, namelijk de nutriëntentool. Met ingang van 2024 wordt het gebruik van een bedrijfsduurzaamheidsinstrument voor nutriënten verplicht. Deze digitale toepassing voorziet tenminste in:

  • een balans van de belangrijkste nutriënten op veldschaal;
  • de wettelijke voorschriften inzake nutriënten;
  • bodemgegevens, op basis van beschikbare informatie en analyses;
  • en gegevens uit het geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS) die relevant zijn voor nutriëntenbeheer.

Per 1 januari 2024 is de eerste aanwijzing van een aanbieder of eigenaar van een nutriëntentool mogelijk. Het is dan echter de vraag of de nutriëntentool voor het aankomende bemestingsseizoen gerealiseerd is. Wordt vervolgd.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting