Deel

Bemesting

Bemestingsplannen 2024: Nieuwe Verplichtingen voor Alle Bedrijven

Voor derogatiebedrijven was een bemestingsplan al verplicht. Deze verplichting geldt nu voor álle bedrijven die mest gebruiken. De niet-derogatiebedrijven moeten het plan vóór 15 februari klaar hebben, voor derogatiebedrijven geldt vóór 1 maart.  

In de praktijk hebben we gezien dat in 2023 niet iedereen een optimaal plan heeft kunnen maken door alles dat op de landbouwer af kwam (GLB, nat voorjaar, enzovoort). Toch is het ook komend jaar verplicht een bemestingsplan te schrijven. Dit kan zelf worden gedaan of worden overgelaten aan een adviseur. Gold er in 2023 nog een datum van 15 maart, voor 2024 geldt dat het nieuwe plan vóór 15 februari (niet-derogatiebedrijven) respectievelijk vóór 1 maart (derogatiebedrijven) klaar moet zijn, dus tijdig beginnen kan handig zijn. De latere datum voor derogatiebedrijven heeft te maken met het updaten op perceelniveau van de kaarten voor de NV-gebieden. Het opgestelde plan moet worden bewaard in de eigen administratie; opsturen hoeft ook nog niet in 2024.

In het plan moet de gewasrotatie op de landbouwgrond en het geplande gebruik van mest worden beschreven. Daarbij gaat het om dierlijke mest en andere meststoffen met stikstof en fosfaat. Ook is het verstandig om te berekenen of de geplande bemesting past binnen de gebruiksnormen. Het maakt niet uit hoe het bemestingsplan wordt vormgegeven. Na grote wijzigingen moet het plan ge-update worden.

Bron: PPP-Agro Advies, OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting