Deel

Bemesting

Verplicht Bemestingsplan 2024: Uitdagingen en Richtlijnen voor Bedrijven

GLB Eco-regeling 2024 en 2025 | Bemestingsplan 2024

Sinds 2023 is het voor álle bedrijven verplicht om vóór het begin van het groeiseizoen een bemestingsplan op te stellen. Het bemestingsplan 2024 moet vóór 15 maart klaar zijn.

In de praktijk hebben we gezien dat afgelopen jaar niet iedereen een optimaal plan heeft kunnen maken door alles dat op de akkerbouwer af kwam (GLB, nat voorjaar, enzovoort). Toch is het ook dit jaar verplicht een bemestingsplan te schrijven. Dit kan zelf worden gedaan of worden overgelaten aan een adviseur. Het opgestelde plan moet worden bewaard in de eigen administratie; opsturen hoeft ook nog niet in 2024

In het plan moet de gewasrotatie op de landbouwgrond en het geplande gebruik van mest worden beschreven. Daarbij gaat het om dierlijke mest en andere meststoffen met stikstof en fosfaat. Houd rekening met een eventuele korting als er sprake is van een NV-perceel, niet-geoogste gewassen en de waarschijnlijk lage Nmin situatie. Ook is het verstandig om te berekenen of de geplande bemesting past binnen de gebruiksnormen. Het maakt niet uit hoe het bemestingsplan wordt vormgegeven. Na grote wijzigingen moet het plan ge-update worden.

Bron: Delphy, OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting