Deel

Bemesting

Up-to-date met de GLB eco-regeling: nieuwe kansen en eisen voor 2024 en 2025

In het kader van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) heeft u zich via de Gecombineerde opgave tot 15 juni jl. kunnen aanmelden voor de eco-regeling. Dit is een extra betaling bovenop de basispremie voor het verbeteren van klimaat, bodem en lucht, water, landschap en biodiversiteit. Om deze betaling ook daadwerkelijk te kunnen krijgen, moet u uiterlijk 30 november 2023 in de Gecombineerde opgave uw aanvraag doen voor deze regeling.de aanvraag voor de regeling. Bovendien is de subsidieaanvraag pas compleet als u de aanmelding én de aanvraag hebt gedaan.

Voor komend jaar wordt de eco-regeling op punten aangepast. Zo worden er drie nieuwe activiteiten aan de regeling toegevoegd. Twee daarvan hebben betrekking op bemesting: precisiebemesting en fertigatie. De toepassing van precisiebemesting is bedoeld voor de hoofdteelt. Precisiebemesting mag ook worden toegepast tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de groei van de hoofdteelt. Er mag gebruik gemaakt worden van verschillende geavanceerde apparatuur en informatietechnologie. Dit betekent dat er een keuze gemaakt kan worden tussen een strooier, spuitmachine of zodebemester, afhankelijk van het gebruikte soort mest.
Voor de inzet van de apparatuur zijn twee werkvormen mogelijk. De eerste is een on-the-go precisietoepassing waarbij meten, beslissen en uitvoeren realtime gebeuren. De tweede is een geschakelde precisietoepassing waarbij meten, beslissen en uitvoeren los van elkaar gebeuren.

Bij fertigatie gaat het om kunstmest of andere oplosbare producten toe te passen via een irrigatiesysteem waarmee op het juiste moment de juiste hoeveelheid water en voeding wordt toegediend. De meststoffen komen via een doseersysteem in het water. Daarna komt de mix van water en meststoffen via een hoofdleiding en druppelslangen uiteindelijk in het gewas terecht.
Voor het fertigeren is een functionerend fertigatiesysteem op het aangemelde perceel nodig. Dit systeem is uiteraard ook bruikbaar om te irrigeren.

Behalve een uitbreiding van de eco-regeling is de regeling ook wat aangescherpt: de instapeis voor de eco-regeling 2024 is verhoogd. Op dit moment ligt de instapeis op 4,5 punt keer het totaal aantal hectares. Voor 2025 komt dit te liggen op 5 punten keer het totaal aantal hectares. De procedure voor 2024 is gelijk aan die van 2023, dus aanmelden uiterlijk 15 juni 2024 en aanvragen uiterlijk 30 november 2024.

Bron: RVO.nl

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting