Deel

Bemesting

Fosfaat vóór de eerste grondbewerking

Na de regen die in de eerste helft van maart nog viel, is het nu extreem drogend weer met zon en wind. De relatieve luchtvochtigheid daalt soms tot onder de 30%. Zeker op de zwaardere zavel- en kleigronden die vóór of in de winter zijn geploegd, is de toplaag nu zo hard dat de ploegsnede eerst moet worden vlak gereden. Vervolgens moet er eigenlijk ook nog worden gewacht op wat vocht om een fatsoenlijk zaaibed te kunnen maken.

Als er nu nog fosfaatkunstmest moet worden gegeven, doe dit dan vóór de (eerste) grondbewerking. De fosfaat wordt dan goed verdeeld in de toplaag. Fosfaat draagt niet bij aan zoutschade; het zijn vooral kalium, stikstof en chloor die de zoutlast bepalen. Een slechte structuur, kou, droogte en aaltjes zijn factoren die het risico op zoutschade vergroten.

Houd op kalkrijke grond bij de huidige droge omstandigheden rekening met het feit dat de N-vervluchtiging uit ammonium-N (vloeibare Urean) groot is. Er kan wel sprake zijn van verliezen tot 20% N ten opzichte van een KAS-bemesting. Bij volvelds toedienen van Urean vindt de meeste vervluchtiging al binnen enkele uren plaats.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting