Deel

Bemesting

Bekalken verbetert fosfaatopname

De beschikbaarheid van fosfaat staat en valt met een goede pH. Deze moet tussen de 5,5 en 7 liggen. Is de pH lager dan wordt het voor gras en akkerbouwgewassen steeds moeilijker om fosfaat op te nemen. Onder een niveau van pH 4,5 wordt fosfaat zelfs gefixeerd en is dan niet meer opneembaar. Bekalken is op zure gronden daarom noodzakelijk om fosfaatopname mogelijk te maken. Een extra reden dus om regelmatig de bodem pH te checken.

Behalve de bodem pH heeft ook de bodemtemperatuur een sterke invloed op de opname van fosfaat. In principe geldt hoe hoger de bodemtemperatuur, des te meer fosfaat er beschikbaar is voor de plant. Gewassen nemen echter alleen in bodemvocht opgelost fosfaat op. Dit betekent dat zich een tekort voor kan doen bij een beperkte hoeveelheid bodemvocht, ook al is er een voldoende grote fosfaatvoorraad in de bodem aanwezig. Vaak zie je dus gebreksverschijnselen na een periode van droogte.

Aanvulling fosfaatvoorraad in bodemvocht na opname
Als de wortels van de plant fosfaat opnemen uit het bodemvocht, daalt de voorraad opgelost fosfaat. Vervolgens stelt zich opnieuw een evenwicht in, doordat er fosfaat in het bodemvocht oplost vanuit vaste bodemdelen en door de afbraak van organische stof. De hoeveelheid direct beschikbaar fosfaat en de mate waarin de grond in staat is om fosfaat na te leveren, is sterk afhankelijk van de grondsoort, het humusgehalte en de conditie van de bodem. Overigens komst slechts een klein deel van de totale bodemfosfaat voorraad daadwerkelijk tot de beschikking van het gewas. Slechts een heel klein deel is opgelost of kan vrij eenvoudig worden opgelost in het bodemvocht. Het overgrote deel van de niet-opgeloste fosfaat is nauwelijks tot niet opneembaar door de plant vanwege een sterke binding aan ijzer, aluminium en calcium.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting