Deel

Bemesting

Derogatie 2022 kan nog aangevraagd worden t/m 13 december

Het Nitraatcomité is akkoord gegaan met de derogatiebeschikking. Dit betekent dat u zich nog tot en met 13 december a.s. kunt aanmelden voor een derogatievergunning voor 2022. De voorwaarden zijn hetzelfde gebleven als vorig jaar.

Bemestingsplan maken
Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van derogatie is het maken van een bemestingsplan. U heeft hiervoor een analyserapport nodig van de bemonstering van uw landbouwgrond. Een geaccrediteerd (erkend) laboratorium moet dit uitvoeren en opstellen. Het grondmonster mocht altijd niet ouder zijn dan 4 jaar. Voor derogatie in 2022 is deze voorwaarde ruimer. Het grondmonster mag op 13 december 2022 niet ouder zijn dan 5 jaar.

Met derogatie wordt de gebruiksnorm voor dierlijke mest op landbouwgrond verhoogd van 170 kilogram naar 230 kilogram. Dit geldt alleen voor zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg. Voor de rest van Nederland wordt de gebruiksnorm verhoogd naar 250 kilogram. De verhoging naar 230 of 250 kilogram is overigens alleen graasdierenmest. In geval van staldierenmest is de gebruiksnorm de standaard 170 kilogram.

Voor meer informatie en de precieze voorwaarden, zie de website van de RVO.

Bron: RVO

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting