Deel

Bemesting

Wet- en regelgeving: wat nog corrigeren in 2021 en vooruitblik 2022

Het weer, de wet- en regelgeving én het vakmanschap van de boer: drie totaal verschillende invalshoeken met grote invloed op de resultaten van het veehouderijbedrijf. Inzoomend op de wet- en regelgeving, wat kan en moet er aan het einde van het jaar nog gedaan worden om het resultaat bij te sturen en wat komt er komend jaar op je af?

Vakmanschap heb je of kun je aan- en bijleren. Bewust ermee bezig zijn, duidelijke lijnen uitzetten en hieraan vasthouden zijn dan belangrijke zaken. Het weer, we kunnen er uren over praten, maar beïnvloeden kunnen we het niet. Wel mee om leren gaan. Soms makkelijk, soms moeilijk. Wet- en regelgeving, een noodzakelijk kwaad? Bijna niemand is er blij mee, maar we hebben er wel mee te maken en de impact op het bedrijf kan heel groot zijn. Ook hier geldt: probeer het een plaats te geven en ermee om te gaan. Lukt dit niet, dan is de kans op blijvende frustraties heel groot met mogelijk op termijn een bedrijfsbeëindiging.

Acties nog voor 2021

  • Is er in uw situatie sprake van een mestverwerkingsplicht? Zo ja, is die ook al ingevuld of moet dit nog gedaan worden in de vorm van VVO’s aanschaffen (uiterlijk 31 december)?
    • Zorg voor een goede, betrouwbare prognose van de fosfaatproductie op het bedrijf en vertaal dit naar de verplichte mestverwerking. Een goede kuilanalyse van alle gemaakte ruwvoeders is daar een onderdeel van.
  • Is er teveel fosfaat aangevoerd dit jaar? Meld je dan alsnog aan voor fosfaatdifferentiatie (uiterlijk 31 december).
  • Gewoon alles een keer updaten. Is alles nog binnen de wettelijke kaders of moet/kan er nog worden gecorrigeerd.

Acties voor 2022

Deze zijn in principe nog niet in te vullen. Er is al heel veel geschreven over het 7e actieprogramma van de Nitraatrichtlijn, maar er is nog niets zeker. Veel zaken zullen waarschijnlijk ‘gewoon’ doorlopen, maar bijvoorbeeld derogatie is nog helemaal niet zeker. Dit betekent ook dat de verplichte grondmonsters niet voor 1 februari genomen hoeven te worden.
Wel is er een landbouwkundig advies; zijn de grondmonsters 4 jaar oud, steek dan toch nieuwe monsters. Betreft het hele klein percelen, dan kan er vanuit kostenoverweging alleen een derogatiemonster worden overwogen. Is er sprake van echte courante percelen, laat dan een uitgebreider monster steken die meer informatie oplevert dan alleen NLV en fosfaat. Een dergelijk monster, mits goed gestoken, levert heel veel waardevolle informatie op. Informatie waarop valt te sturen en waar ook zaken mee te verklaren zijn.

Bron: PPP-Agro Advies

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting