Deel

Maïs

De stikstofwerking van najaarsmest op maïs

​Stikstofwerking van mest bij aanwending in najaar
Een mestgift in het najaar kan leiden tot een hoger N-min gehalte in de bodem in het voorjaar. Dit is sterk afhankelijk van de hoeveelheid neerslag in de winterperiode. Een N-min monster geeft een juist inzicht.

De stikstofwerking (kg N/ha) van mest op maïs bij aanwending in najaar
De stikstofwerking in de tabel is inclusief de stikstofnalevering in de gehele groeiperiode van de maïs
MestsoortGiftTotale N-werking
(ton/ha)(kg N/ha)
GFT-compost103
Champost103
Rundveedrijfmest104
Mestvarkensdrijfmest107
Zeugendrijfmest105
Vleeskalverendrijfmest101
Kippendrijfmest102
Vleeskuikenmest1029
Droge hennenmest1023
Vaste rundveemest108
Stikstofwerking van mest als percentage van N-totaal bij aanwending in najaar
MestsoortTotale N-werking
(%)
GFT-compost4
Champost5
Rundveedrijfmest9
Mestvarkensdrijfmest10
Zeugendrijfmest12
Vleeskalverendrijfmest3
Kippendrijfmest2
Vleeskuikenmest10
Droge hennenmest10
Vaste rundveemest13

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting