Deel

Maïs

De stikstofwerking van najaarsmest op maïs

​Stikstofwerking van mest bij aanwending in najaar
Een mestgift in het najaar kan leiden tot een hoger N-min gehalte in de bodem in het voorjaar. Dit is sterk afhankelijk van de hoeveelheid neerslag in de winterperiode. Een N-min monster geeft een juist inzicht.

De stikstofwerking (kg N/ha) van mest op maïs bij aanwending in najaar
De stikstofwerking in de tabel is inclusief de stikstofnalevering in de gehele groeiperiode van de maïs
MestsoortGiftTotale N-werking
(ton/ha)(kg N/ha)
GFT-compost103
Champost103
Rundveedrijfmest104
Mestvarkensdrijfmest107
Zeugendrijfmest105
Vleeskalverendrijfmest101
Kippendrijfmest102
Vleeskuikenmest1029
Droge hennenmest1023
Vaste rundveemest108
Stikstofwerking van mest als percentage van N-totaal bij aanwending in najaar
MestsoortTotale N-werking
(%)
GFT-compost4
Champost5
Rundveedrijfmest9
Mestvarkensdrijfmest10
Zeugendrijfmest12
Vleeskalverendrijfmest3
Kippendrijfmest2
Vleeskuikenmest10
Droge hennenmest10
Vaste rundveemest13

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting