Deel

Maïs

Stikstofwerking van mest op maïs in het voorjaar

In maart en april zijn de omstandigheden vaak prima om organische mest uit te rijden op een aankomend maïsperceel. De stikstofwerking bij ondiep inwerken is voor de verschillende mestsoorten te berekenen.

Om te weten hoeveel stikstof er met de voorjaarsbemesting beschikbaar komt voor het gewas moet de hoeveelheid N in organische mest onderscheiden worden in twee fracties, namelijk:

  • Nmin (minerale stikstof)
  • Norg (organisch gebonden stikstof)

Beide fracties hebben een eigen werkingscoëfficiënt: Wmin en Worg.
De stikstofwerking van organische mest is als volgt te berekenen:

Stikstofwerking = Wmin x Nmin + Worg x Norg

De stikstofwerking van de mest is ook afhankelijk van de toedieningsmethode.  De tabel geeft een overzicht van de hoeveelheden stikstof en de werkingscoëfficiënten van verschillende mestsoorten.

*dm = dunne mest

Stikstofwerkingscoëfficiënten Wmin en Worg in % van Nmin en Norg op bouwland bij toediening in maart/april bij ondiep inwerken van verschillende mestsoorten
Mestsoort​ToedieningstechniekN-werking ​​N-hoeveelheid 
(kg N/ton mest)
Netto werkzame N 
(kg N/ton mest)
WminWorgNminNorg
Rundvee dm*​injecteur 9520​2,02.1​2,3
oppervlakkig inwerken80202.9
Rosékalveren dm*​injecteur 95203.02.62.4
oppervlakkig inwerken80202,9
Witvleeskalveren dm*injecteur95202.10,5​2.1
oppervlakkig inwerken80201.8
Vleesvarkens dm*​injecteur9520​4,6​2,5​4,9
oppervlakkig inwerken80204.2
Zeugen dm*injecteur95203.31.73.5
oppervlakkig inwerken80203
Rundvee vaste mest8015​0,9​4,4​1,4
Leghennen droge mest (mestband+nadroog)8060​3,9​30,2​21,2
Kippen strooiselmest8060​3,6​24,4​17,5
Vleeskuikens vaste mest8060​8,0​24,1​20,9
Champost8035​0,4​7,2​2,8
*dm = dunne mest

Opmerkingen:

  • Als de mest al in februari-begin maart wordt toegediend, houd er dan rekening mee dat de totale stikstofwerking 80% van bovengenoemde werking is.
  • Als de mest niet direct wordt ingewerkt maar pas na een uur, houd dan rekening met een 10% lagere Wmin .

Bron: Wageningen UR

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting