Deel

Maïs

Boriumbemestingsadvies voor maïs

Boriumadvies maïs (voor alle grondsoorten)
Waardering boriumtoestandB-gehalte grond
(mg/kg)
Bemesting
(kg B/ha)
Zeer laag​< 0,200.4
Laag​0,20 - 0,290.3
Vrij goed​0,30 - 0,350.2
Goed​>0,350
Het bovenstaande advies geldt voor één jaar.

Een tekort bij maïs is met name te zien bij de afrijping. Het leidt tot een slechte korrelzetting in de bovenste kolfhelft, maar ook soms over gehele korrelrijen. Deze afwijking kan ook het gevolg zijn van droogte of hitte tijdens de bestuiving of bij stikstofgebrek.

Opmerkingen

  • Het zelf mengen van bijv. Borax door een meststof moet door de ongelijkmatige verdeling worden ontraden. Een goede verdeling is belangrijk, omdat overdosering schadelijk is.
  • Men kan ook vóór opkomst spuiten. De dosering kan op de helft van de geadviseerde hoeveelheid ingesteld worden. Ook een bespuiting over het groeiende gewas in het 8 à 9 bladstadium met 0.2 kg B per ha is mogelijk.
  • Borium bemesten heeft geen zin meer als gebreksverschijnselen zichtbaar zijn.
  • Een hoge pH (> 7) beperkt de beschikbaarheid. Hoge giften borium kan schade veroorzaken in volggewassen.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting