Deel

Bemesting

Seizoensstart: Aandachtspunten voor Optimale Bodemcondities en Gewasgroei

Stickstoffdünger und BodenNu de start van het seizoen naderbij komt en de machines binnenkort weer het veld op gaan is het belangrijk om, met de afgelopen periode in het achterhoofd, een paar zaken extra aandacht te geven.

Ten eerste is het belangrijk om percelen, die niet in goede staat de winter zijn in gegaan, eerst opnieuw goed in cultuur te brengen. Dit betekent dat verreden percelen eerst weer goed vlak gemaakt moeten worden. Ook moeten geulen worden verwijderd. Hierdoor zal er later mest kunnen worden uitgereden, maar het creëren van een goede uitgangssituatie – en hier heb je immers maar één kans voor – is cruciaal voor een goed verloop van komend seizoen. Verder is het belangrijk dat op het moment van grondbewerking de grond goed berijdbaar is en dat ook de diepere ondergrond voldoende droog en draagkrachtig is.

Naast de berijdbaarheid van percelen, is de vraag hoeveel nutriënten na een dusdanig nat najaar en winterseizoen nog zijn overgebleven, dit is lastig te beantwoorden. Normaalgesproken is er na een seizoen altijd nog een kleine hoeveelheid minerale stikstof aanwezig in de bovengrond. Wanneer percelen natter zijn, en gedeeltes zelfs onder water hebben gestaan, kan er denitrificatie optreden. Nitraat in de bodem wordt omgezet in stikstofgas, dit ontsnapt uit de bodem en is niet meer beschikbaar is voor de plant. Andere elementen als kali en fosfaat spoelen ook wel uit maar in veel mindere mate dan stikstof. Verliezen van deze elementen is dan ook minder voor de hand liggend.

Voldoende minerale stikstof in de bouwvoor vroeg in het seizoen is belangrijk voor een goede start van de gewasgroei. Vooral op percelen die grotendeels bemest worden met rundveemest bestaat het risico op een trage begingroei, dit vanwege het grotere aandeel organische stikstof ten opzichte van de minerale fractie. Ondersteun op deze percelen de organische bemesting vanaf het begin met een beetje kunstmest, om een vlotte begingroei te stimuleren. Zodra de bodemtemperatuur stijgt zal de organische fractie van de mest mineraliseren en in de gewasbehoefte kunnen voorzien.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting