Deel

Tarwe

Juiste aanvullende N-gift wintertarwe voor optimale eiwitopbrengst

Als de eerste vroege percelen wintertarwe in de aar staan, is het tijd voor een aanvullende N-gift. Met de optimale hoeveelheid stikstof, waarborgt u een goede eiwitproductie.

De hoogte van de gift is afhankelijk van een aantal factoren, zoals bijvoorbeeld de voorvrucht. Percelen waarop N-behoeftige aardappelrassen hebben gestaan zijn in het algemeen N-rijker dan de percelen waarop suikerbieten hebben gestaan.

N nodig voor eiwit
Een ander aspect is de potentiële N-behoefte voor een hoog eiwitgehalte van de tarwe. Uit onderzoek blijkt dat de huidige hoogproductieve kort-strorassen 22 tot 25 kg N per ton korrel nodig hebben voor een eiwitgehalte van minimaal 11,5%. De hoogste korrelopbrengsten in dat onderzoek werden behaald bij een N-aanbod (Nmin + N-gift) van 260-270 kg/ha.
Hogere N-giften leiden tot een hogere stroproductie en vertraagden de oogst. Een lager N-aanbod (< 250 kg N per ha) leidde tot lagere eiwitgehalten en lagere opbrengsten.

Betrouwbare meststof KAS
De productie van droge stof (ds) vraagt dus N-aanbod en N-opname. KAS is daarvoor een betrouwbare meststof. In de praktijk worden ook vloeibare N-meststoffen aangeboden met claims als een betere werking ter compensatie van een lagere N-gift. Er is echter nog onvoldoende onafhankelijk onderzoek voorhanden om te onderbouwen dat hiermee een betere N-efficiëntie mogelijk is.
Voor een hoge productie is het belangrijk dat het gewas tot het eind gezond blijft en niet noodrijp wordt. Voor percelen met een goede tot hoge opbrengstpotentie zal de totale gift circa 220 – 250 kg N/ha zijn. De N-gebruiksnorm op klei is 245 kg N/ha, op zand 160 kg N/ha en op löss 190 kg N/ha.

Nutri-N App
Voor een berekening van de juiste gift kunt u gebruik maken van de Nutri-N app.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting