Deel

Biet

Bieten bijbemesten vanaf 4 tot 6 bladstadium

​Het 4 tot 6 bladstadium is een geschikt moment om de stikstof aan te vullen in suikerbieten door een bijbemesting. Vanaf dat moment is ook een bijbemesting met kali mogelijk. Hieronder een aantal tips.

Bijbemesting met N

  • Geef de extra N niet voordat het 4 tot 6 bladstadium is bereikt, vanwege kans op zoutschade.
  • Een deling van de giften zorgt niet voor een hogere opbrengst, maar verkleint wel de kans op zoutschade.
  • Bepaal rond het 4 tot 6 bladstadium de N-gift op basis van een goed N-mineraal monster.
  • Houd bij de bijbemesting rekening met de hoeveelheid organische stof, de structuur van de grond en nalevering vanuit de voorvrucht en eventuele groenbemester.
  • Wacht niet met de bijbemesting tot half juni. Als u de overbemesting later uitvoert, dan is er een risico op lagere winbaarheid.

Bijbemesting met K

  • Verse kali in het seizoen kan soms het suikerpercentage (tot 0,6%) verhogen, maar heeft geen invloed op de winbaarheid.
  • Een gift tot 300 kg zuivere kali kan zonder schade worden gegeven.

Bron: Delphy, OCI Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting