Deel

Biet

Boriumtoestand voederbieten voldoende?

Voederbieten zijn behoorlijk gevoelig voor voldoende borium. Een tekort geeft al snel een behoorlijke opbrengstderving. Met al de regen van de afgelopen maanden ligt een tekort op de loer, ook op percelen die minder gevoelig zijn. Aanvullend bemesten kan op dit moment het best via een bladbespuiting.

Bij voederbieten gaat boriumgebrek ten koste van onder andere de opbrengst. Het groeipunt sterft af, wordt zwart en gaat samen met de hartbladeren rotten (hartrot). Op de bladstelen komen bruine vlekken voor. Ook worden nieuwe zijscheuten gevormd. Omdat borium makkelijk uitspoelt komen lage boriumtoestanden vaak voorop de lichtere gronden. Op 80% van de zandgronden is de bodemvoorraad te laag. Dal- en lössgrond hebben minder vaak een te lage bodemvoorraad borium. Een hoge pH (>5,8) en droogte verhogen de gevoeligheid voor boriumgebrek.
Het advies is om percelen die gevoelig zijn voor boriumgebrek altijd met borium te bemesten. Een gift tot 400 gram borium per hectare is voldoende om gebrek te voorkomen. Dit kan gedaan worden met vaste of vloeibare borium(houdende) meststoffen. Een gift bij of vlak na het zaaien is vaak het meest effectief, maar kan ook dit jaar door uitspoeling onvoldoende blijken. Ziet u gebreksverschijnselen of verwacht u een tekort, voer dan op korte termijn een bladbemesting uit met een vloeibare boriummeststof, eventueel nog in combinatie met een late onkruidbestrijding.

Bron: OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting