Deel

Bemesting

Aandacht voor de bufferstrook

Dit jaar is de bufferstrook een aandachtspunt. Door alle onduidelijkheid rondom GLB en het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (AN) is wintergraan veelal tot aan de toen geldende teeltvrije zone (0,5 m vanaf de insteek) gezaaid. Wat betekent dit nu voor de bemesting?

Bij het GLB is een bufferstrook vanaf 1 januari verplicht als deelgenomen wordt aan de ecoregelingen. Per 1 maart worden bufferstroken ook verplicht vanwege het 7e AN. De breedtes zijn in dat geval gelijk aan het GLB; meestal 3 meter bij een (watervoerende) overige waterloop. Ook het verbod aan gebruik van meststoffen is gelijk aan het GLB. De oppervlakte van de bufferstroken telt niet mee in de mestplaatsingsruimte. Bij het bemesten moet u de bufferstrook dus niet meenemen.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting