Deel

Biet

5 tips voor stikstofbemesting van suikerbieten

Voor een optimale stikstofbemesting van suikerbieten geldt een aantal vuistregels:

  • Geeft nooit de volledige stikstofbehoefte in de vorm van organische mest, voor een goed financieel resultaat is maximaal 60% N via organische mest voldoende.
  • Houd bij bemesting rekening met de nalevering tijdens het seizoen.
  • Geef de N-gift in twee keer als de N-behoefte groter is dan 130 kg N/ha, bij een lagere N-behoefte is deling van de N-gift niet zinvol.
  • Gebruik een mestanalyse voor de exacte bepaling van de mestwerking.
  • Neem een N-min monster en bereken een advies op maat.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting