Deel

Meststoffen

Vroegbestellen kan interessant zijn

De meeste bemesting aan de gewassen is inmiddels gegeven. Wellicht staan er door het latere seizoen nog wat overbemestingen gepland, bijvoorbeeld bij de peen. Doordat het meeste is gegeven kan vanaf nu berekend worden wat de mestruimte is. Het handigst om dit te doen is aan de hand van het bij de gecombineerde opgave opgegeven areaal.

Weeg, in overleg met uw bemestingsadviseur, af welke mogelijkheden er zijn voor vaste mest, drijfmest, compost of champost in de stoppel of in de groenbemester. In een heel aantal gevallen blijft er vaak of nog wat stikstofruimte van het huidige teeltjaar over, omdat fosfaat de beperkende factor is. Bij percelen die laag in hun fosfaattoestand zitten, of zelfs gerepareerd mogen worden, zien we juist dat vaak de stikstof beperkend is. Hoe de situatie ook is, overweeg om deze ruimte in te vullen met een vroegbestelling van een stikstofhoudende of fosfaathoudende meststof (of allebei).

Neem ook de prijsontwikkeling van de kunstmestprijzen mee in de afweging om al vroeg wat te bestellen. Op het moment van schrijven is de olieprijs hoog. Traditioneel is de kunstmestprijs daaraan gekoppeld. Het lijkt dus nu niet raadzaam om al heel vroeg kunstmest te bestellen. Bedenk echter wel dat de leverdatum uiteindelijk leidend is of de meststoffen nog meegeteld mogen worden in het huidige seizoen. Dit betekent dat stikstofmeststoffen vóór 15 september geleverd moeten zijn,  fosfaat mag wel het hele jaar worden aangevoerd. Voor mengmesten met N en P geldt ook de leverdatum van 15 september.

Alvast meststoffen inkopen voor volgend jaar
Naast het vol maken van de mestruimte in het huidige teeltjaar, kan het ook een overweging zijn om alvast in het voren (een deel van) de meststoffenbehoefte in te kopen als een strategische overweging. Neem in deze overweging, naast de prijsontwikkeling van de meststoffen, de volgende zaken mee:

  • Zorg bij vloeibare meststoffen dat deze vorstvrij en het liefst buiten direct zonlicht bewaard worden om ook in 2022 goede spuitbare meststoffen te hebben. Controleer als u IBC’s gebruikt of deze nog vloeistofdicht zijn en of de kranen nog werken en goed afsluiten.
  • Bij gekorrelde meststoffen in Big Bags geldt ook dat deze het beste afgeschermd van direct zonlicht bewaard moeten worden. Zet ze droog en vorstvrij weg op een plek waar geen water of neerslag naar toe kan lopen.

Zo wordt de kwaliteit van de meststoffen het beste gewaarborgd en zijn ze in 2022 optimaal inzetbaar.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting