Deel

Kunstmest

Met welke bemestingsstrategie ga je nu verder?

Wat een verschil met 2021! Nu zijn er geen ‘paniek kuilen’ met drogestofgehalten lager dan vers gras. Wel is hier en daar de hergroei, en dan met name op de hogere (lees: drogere) percelen een probleem. Het etgroen na het maaien van de eerste snede laat grote verschillen zien in hoeveelheid, maar de kwaliteit is super! Hoe gaan we nu verder om met de bemesting?

Vanaf 2006 hebben we in het kader van de mestwetgeving het stelsel van gebruiksnormen. Voor de ‘liefhebber’ was er tot op heden ook nog de mogelijkheid om derogatie aan te vragen, om zodoende meer N uit dierlijke mest te kunnen bemesten (toch elk jaar > 17.000 bedrijven!)
Voor dit jaar is de derogatiemogelijkheid nog steeds onduidelijk. Komt deze er nu wel of niet; het is nog steeds niet bekend. Hopelijk volgt groen licht want er zijn geen rationele argumenten om het niet toe te kennen, maar ja, politiek …

Onder ‘normale’ omstandigheden zou nu het advies zijn om te bemesten met drijfmest. Hoe vroeger in het groeiseizoen aangewend, hoe hoger de benutting later in het seizoen. Echter, gezien de onduidelijkheid over derogatie en de aanhoudende droogte, kan het weleens verstandiger zijn om de mest in de put te laten. Veel bedrijven die in het verleden derogatie hadden, moeten mogelijk dit jaar wel mest af gaan voeren, en als die dan al is uitgereden … Komt er in juni alsnog meer duidelijkheid over derogatie, dan zijn er nog kansen om te bemesten. Op dat moment is wel het advies de mest flink te verdunnen met water. Dit is altijd positief voor de werking en voor de smakelijkheid van het gras.

Nu inzetten op kunstmest geniet de voorkeur
Voor dit moment is daarom, ondanks het hoge prijsniveau, de beste strategie in te zetten op kunstmest. Houd bij de kunstmestgift rekening met de nawerking van de drijfmest van de eerste snede; een handvat voor nawerking is 0,4 – 0,5 kg N per ton mest uit de vorige mestgift. Zet ook in op pure stikstof. De toegevoegde waarde van andere elementen is er vaak wel voor de eerste snede, maar daarna is dit zeer twijfelachtig.
Kijk ook eens naar de mogelijkheden van meer beweiding. Grasproductie op die manier vraagt minder kunstmest, gaat rechtstreeks in de koe (goedkoper) en de voederwaarde benut je veel beter.
Nadeel is wel meer mest in de wei (lagere benutting, vervuiling), maar met goed afstemmen van het aantal beweidingsuren en bijvoeding, is dit ook prima bij te sturen. Hier zijn in de praktijk legio voorbeelden van en op bijna ieder bedrijf toe te passen.

Bron: PPP-Agro Advies

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting