Deel

Meststoffen

Meststoffenmengsels: meststof met hoogste N-werkingscoëfficiënt is leidend

Onlangs heeft RVO nog een aanscherping doorgevoerd bij het gebruik van meststoffenmengsels. Vooral bij gebruik van tussenopslagen kunnen meststoffen worden gemengd. Bij mengsels van mestsoorten geldt standaard de hoogste N-werkingscoëfficiënt.

Tot nu toe was het mogelijk om naar rato van de hoeveelheid de gemiddelde N-werkingscoëfficiënt te berekenen. Dat mag nu alleen als ook de N-gehalten van de afzonderlijke mestsoorten apart zijn vastgesteld. Bij de zand- en lössgrond kan dit spelen bij mengsels van aangevoerde rundvee- (60%) en varkensdrijfmest (80%). Bij mengsels met dunne fracties (80%) heeft dit gevolgen voor alle grondsoorten en moet dus apart het N-gehalte van de verschillende mestsoorten t.b.v. het mengsel worden vastgesteld. Indien de N-gehalten (en hoeveelheid) van de afzonderlijke mestsoorten niet bekend is, moet worden uitgegaan van de hoogste N-werkingscoëfficiënt.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting